Teenused

Teostame sise- ja välis installatsioonitööd üle Eesti, aga ka väljaspool Eestit

 • Alajaamade ehitus, rekonstrueerimine ja hooldustööd
 • Õhu- ja maakaabelliinide ehitus
 • Pingealused tööd 0,4 kuni 20 kV
 • Otsa- ja jätkumuhvide paigaldus kuni 52 kV
 • Lülimised kuni 20 kV õhu- ja maakaabelliinidel
 • Maakaablitrasside asukoha määramine
 • Välisvalgustuse ehitus ja hooldustööd
 • Sideliinide ehitus
 • Tööstusautomaatika ehitus ja hooldustööd
 • Projekteerimine
 • Elektripaigaldiste kontrollmõõtmised akrediteeritud mõõtelabori poolt.
 • Rikete otsimine ja likvideerimine
 • Maanduste- ja piksekaitsesüsteemide ehitus
 • Elektrialane konsultatsioon
 
Scroll to Top